Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας

 

Ιστότοπος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας

 

Το δίκτυο ιδρύθηκε το 2009 με αριθμό απόφασης 132113/Γ7/9-11-2009 με διάρκεια λειτουργίας τριετή, για τα σχολικά έτη: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

Εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου με την 103741/Γ7/10-09-2012 για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

Εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου με την  18179/Δ2/03-02-2016 για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέας χρηματοδότησης