Σεμινάριο: «Υδατικοί Πόροι και Πλημμύρες: Πηγή Ζωής και Κινδύνων υπό το φάσμα της Κλιματικής Μεταβολής. Εκπαίδευση και Πρόληψη» 2 Ιουνίου 2021

 

ΚΠΕ Μακρινίτσας, ΚΠΕ Μουζακίου, Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Πλημμυρικοί Κίνδυνοι και Κλιματική Αλλαγή: Αίτια, Θεραπεία, Πρόληψη, Εκπαίδευση

 
 

Μαθαίνουμε να ζούμε και να προστατευόμαστε από τις Πλημμύρες

 

Υδρολογία Πλημμυρών & Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου

 

Συνεργασία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις Πλημμύρες