ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ερευνητική εργασία

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ερευνητική εργασία

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Ερευνητική εργασία

 

Το γεφύρι της Πλάκας (Άραχθος ποταμός)

www.youtube.com/watch?v=VkZpO0W1RxE

 

Σαρανταπέντε Κυριακές: Το γεφύρι της Πλάκας

www.youtube.com/watch?v=LFBK4V510lY

 

Το προφητικό ντοκιμαντέρ για το Γεφύρι της Πλάκας

www.youtube.com/watch?v=yGRU411RSSI&ebc=ANyPxKp12X4Bq7c1QQf_QR7fQwttU7RyDHh3To1ELby_FoSuzZzGAgXXG1yBzImqLieq1eN4Nx5QhjS4RUabrGRxdPb3hpY0BA&nohtml5=False

 

Το Γεφύρι της Πλάκας Ιωαννίνων: Τα αίτια μιας πραγματικής κατάρρευσης

www.youtube.com/watch?v=j59FPdTATEs

 

Κατέρρευσε το Ιστορικό γεφύρι της Πλάκας

www.youtube.com/watch?v=tgDnxwMjAMo

 

Θα μείνει ένα μεγάλο γιατί; (το γεφύρι της Πλάκας)

www.youtube.com/watch?v=dsJPYokiMNw

 

Εργασίες στο Γεφύρι της Πλάκας

www.youtube.com/watch?v=myz2tzncHx0&ebc=ANyPxKp12X4Bq7c1QQf_QR7fQwttU7RyDHh3To1ELby_FoSuzZzGAgXXG1yBzImqLieq1eN4Nx5QhjS4RUabrGRxdPb3hpY0BA&nohtml5=False