Γεφύρι και Τέχνη

 

Το γεφύρι ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στις διάφορες μορφές της Τέχνης.

 

Θέατρο

 

Μικρό θεατρικό:Καθαρά Δευτέρα 1875.pdf (163189)

Μικρό θεατρικό:Νοέμβρης 1849.pdf (127963)

Της Άρτας το γεφύρι- Θέατρο Σκιών Χατζή

 

Μουσική

 

Της Άρτας το γεφύρι ( δημοτικό-παραλογή)- Μαρία Σουλτάτου