Σεμινάρια 

 

Σχολικό έτος 2012-2013

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 29-30/3/2013

Ομάδα στόχου

35 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

2 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας

13 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

 

Σχολικό έτος 2011-2012

3ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας στις 16-18/3/2012

Ομάδα στόχου:

37 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

5 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας

13 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

 

Σχολικό έτος 2010-2011

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας στις 1-2/4/2011

Ομάδα στόχου:

46 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

 

Σχολικό έτος 2009-2010

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 17-18/12/2009

26 μέλη δικτύου

 

Σχολικό έτος 2008-2009

4ήμερο σεμινάριο (ιδρυτικό) στις 28/11-1/12/2008

Ομάδα στόχου:

29 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

21 υπεύθυνοι Π.Ε. Α/θμιας & Β/ θμιας.

 

Αφίσες Σεμιναρίων