Σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών - μέλη του Ε.Θ.Δ "Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας"

Σχολικό έτος 2020-2021
 

«Τα Πετρογέφυρα στο χρόνο» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

Σεμινάριο διαδικτυακό: 15 Φεβρουαρίου 2021

Ομάδα στόχου: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Συμμετέχοντες: 423
 
 
Σχολικό έτος 2018-2019
 
« Η φύση και ο άνθρωπος στο υδάτινο οικοσύστημα των ποταμών Καλαμά και Αράχθου» 
ΚΠΕ Φιλιατών,ΚΠΕ Μακρινίτσας, ΚΠΕ Αράχθου, Δήμος Σουλίου,Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα Καλαμά Κέρκυρας
3ημερο σεμινάριο:17,18,19 Μαϊου 2019
 
Ομάδα στόχου: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
 
Συμμετέχοντες: 35
 

«Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση για την Αειφορία. Η περίπτωση των πέτρινων γεφυριών της Αργιθέας και ιδιαίτερα της Ιστορικής Γέφυρας του Κοράκου» 

Ημερίδα, 28 Ιουνίου 20219- ΚΠΕ Μουζακίου
 
Ομάδα στόχου: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
 
Συμμετέχοντες: 48
 
 

«Προσεγγίζοντας τα Πετρογέφυρα της Πιερίας, στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο»

Ημερίδα, 12 Μαίου 2019- ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου
 
Ομάδα στόχου: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβαθμιας
 
Συμμετέχοντες:30
 
 

«Τα πέτρινα γεφύρια της Φθιώτιδας»  ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης,ΚΠΕ Μακρινίτσας, Διευθ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.  Π.Ε. Φθιώτιδας 

Ημερίδα 15 Οκτωβρίου 2018
 
Ομάδα στόχου : Ευρύ κοινό
 
Συμμετέχοντες: 55
 
Σχολικό έτος 2017-2018

«Η τέχνη της πέτρας στο διάβα του χρόνου: Πετρογέφυρα και Λαγκαδιανοί μάστορες»- ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Καστρίου 

3ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 20-22 Απριλίου 2018
 
Ομάδα στόχου
 
56 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου
 
2 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας
 
7 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε
 
 
Σχολικό έτος 2016-2017

«Πετρογέφυρα και Εκπαίδευση.Γνωριμία με τα Πετρογέφυρα των Δήμων: Πύλης ν. Τρικάλων, Μουζακίου και Αργιθέας ν. Καρδίτσας»ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Μουζακίου - ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου -1 Ιουλίου 2017
 
Ομάδα στόχου
 
24 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου
 
2 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας
 
5 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε
 
 
Σχολικό έτος 2015-2016

«Οι μάστορες της πέτρας - Ζουπανιώτες Κουδαραίοι» ΚΠΕ Μακρινίτσας

Ημερίδα 25 Νοεμβρίου 2015
 
Ομάδα στόχου: Ευρύ κοινό
 
Συμμετέχοντες: 83
 

«Παραδοσιακοί οικισμοί και Πέτρινα γεφύρια»- ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Κόνιτσας - ΚΠΕ Αράχθου

3ήμερο σεμινάριο- 15-17 Ιανουαρίου 2016
 
Ομάδα στόχου
 
100 εκπαιδευτικοί
 
«Διαβαίνοντας τα Πετρογέφυρα στο χώρο και στο χρόνο» ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας
3ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 29-31 Ιανουαρίου 2016
 
Ομάδα στόχου
 
36 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου
 
2 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας
 
 
Σχολικό έτος 2014-2015

«Τα Πετρογέφυρα του Ευρυτανικού τοπίου χθες, σήμερα, αύριο» ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Καρπενησίου

3ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 24-26 Απριλίου 2015

Ομάδα στόχου

32 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

1 υπεύθυνος σχ. δρ. Α/θμιας

10 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

«Τα Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

Ημερίδα στις 25 Ιουνίου 2015

Ομάδα στόχου: Ευρύ κοινό

Συμμετέχοντες: 51

 
 
Σχολικό έτος 2013-2014
«Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα. Η σημασία της διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών πετρογέφυρων του τόπου μας. Η περίπτωση της γέφυρας Κοράκου» - ΚΠΕ Μακρινίτσας - ΚΠΕ Μουζακίου
2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 28-29 Μαρτίου 2014
 

Ομάδα στόχου

38 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

12 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

 
 

Σχολικό έτος 2012-2013 

«Τα Πετρογέφυρα στο πέρασμα του χρόνου: περιβαλλοντικές αναζητήσεις στο παρελθόν και μέλλον»- ΚΠΕ Μακρινίτσας

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 29-30/3/2013

Ομάδα στόχου

35 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

2 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας

13 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

 

Σχολικό έτος 2011-2012 

«Γεφυρώνοντας απρόσιτες όχθες...» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

3ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας στις 16-18/3/2012

Ομάδα στόχου:

37 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

5 υπεύθυνοι σχ. δρ. Α/θμιας & Β/ θμιας

13 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

 

Σχολικό έτος 2010-2011

«Τα Πετρογέφυρα που μας ενώνουν» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας στις 1-2/4/2011

Ομάδα στόχου:

46 εκπαιδευτικοί σχολείων – μελών του δικτύου

 

Σχολικό έτος 2009-2010

«Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

2ήμερο σεμινάριο-συνάντηση εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής στις 17-18/12/2009

26 μέλη δικτύου

 

Σχολικό έτος 2008-2009

«Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» - ΚΠΕ Μακρινίτσας

4ήμερο σεμινάριο (ιδρυτικό) στις 28/11-1/12/2008

Ομάδα στόχου:

29 εκπαιδευτικοί μέλη Κ.Π.Ε.

21 υπεύθυνοι Π.Ε. Α/θμιας & Β/ θμιας.

 

 

 

Αφίσες Σεμιναρίων