Σεμινάριο: «Πετρογέφυρα και Εκπαίδευση. Γνωριμία με τα Πετρογέφυρα των Δήμων: Πύλης ν. Τρικάλων, Μουζακίου και Αργιθέας ν. Καρδίτσας» 30/6-1/7 2017

2017-06-07 11:27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΦΥΡΙΑ_2017.pdf (1613034)